Ons goed doel

Train je brein

Als project zouden wij (kinesitherapeuten en ergotherapeuten van de fysische geneeskunde) een oefenruimte willen inrichten, bestaande uit oefenstations die specifiek gericht zijn op de noden van de neurologische patiënt, alsook het ontwikkelen van een koffer.

De oefenstations zijn gebaseerd op verschillende concepten die gangbaar zijn in de neuromotorische revalidatie. Concreet houdt dit in dat het belangrijk is om tijdens de revalidatie voldoende tijd in verschillende houdingen (lig, zit, stand) te besteden om deze goed te leren uitvoeren. Hiervoor zijn een sta-tafel en andere ondersteuningsmiddelen noodzakelijk. De oefenkoffers zouden gevuld worden met materialen en informatie brochures rond revalidatie op logopedisch, ergotherapeutisch en kinesitherapeutisch vlak. De koffer kan helpen om een familielid dat zich machteloos voelt te begeleiden in het nuttig en aangenaam doorbrengen van tijd met de patiënt.

Praktisch houdt dit concept in dat de patiënten samen naar de oefenruimte worden gebracht. De oefenruimte is gelegen in de oefenlokalen van de fysische geneeskunde of op de afdeling neurologie zelf (indien er een ruimte beschikbaar is binnen de nieuwbouw). De patiënten worden door de therapeuten in een juiste positie gebracht en starten het zelfstandig oefenen. Er is telkens minstens één therapeut in de ruimte aanwezig voor o.a. toezicht. Dit oefenen kan voorafgegaan, gevolgd of onderbroken worden voor hun individuele therapie. Samen oefenen zorgt voor een groepsgevoel en lotgenoten contact. Patiënten in groep moedigen elkaar aan, groepsgevoel heeft een heilzame werking op het herstelproces.

De koffers zijn aanwezig op de afdeling en uit te lenen bij de verpleging. De oefeningenkaarten geven weer hoe de patiënt zelf of onder begeleiding van zijn familie kan oefenen. Informatiekaarten geven een antwoord op de meest gestelde vragen/problemen waar de patiënt en zijn familie mee te kampen heeft. Spelmateriaal dat de cognitieve functies stimuleert zal ook in de koffers aanwezig zijn. Op deze manier kan patiënt en familie samen op een leuke/aangename manier oefenen/samen zijn.

Deze voorstellen zijn tot stand gekomen doordat er per dag maar een beperkte tijd individuele therapie aangeboden kan worden. De rest van de tijd zit de patiënt voornamelijk op zijn kamer. Door het opstarten van deze oefenmodule kunnen wij de patiënt een langere tijd specifieke training geven. Hierdoor krijgt de patiënt verantwoordelijkheid over zijn revalidatie waardoor zijn gevoel van eigenwaarde stijgt. Een andere motivatie tot dit voorstel is ontstaan uit de vraag van familie en vrienden hoe ze hun dierbare kunnen helpen in hun revalidatie. Hierbij kan de oefenkoffer dienen als leidraad, antwoord geven op vragen, hulp bieden bij een soms moeilijke communicatie, enz.

Met ons project zouden wij een goede setting willen creëren waarin de patiënt extra kan oefenen op een veilige en correcte manier, waardoor hij sneller een normaal bewegingspatroon aanleert. Deze twee voorstellen hebben als doel om het zelfstandig oefenen te stimuleren, de patiënt sneller aan het oefenen te krijgen en de therapieduur te verhogen om zo het herstelproces te bevorderen.